Nudimo:

 • Izradu svih vrsta ugovora
 • Izradu neophodnih dokumenata vezanih za registraciju firme u APR i za otpočinjanje delatnosti za domaća i strana pravna lica
 • Prijavu i odjavu radnika
 • Izradu Business planova.

Računovodstvene usluge:

 • Vođenje kniiga u skladu sa MRS i važećim propisima Republike Srbije
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI i važećim propisima Republike Srbije
 • Izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, izvoz, uvoz
 • Obračun proizvodnje za proizvodne firme
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Vođenje dinarske i devizne blagajne
 • Obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstu
 • Obračun zarada sa pripadajućim prijavama i virmanima
 • Izrada M-4 obrasca i upis staža zaposlenima
 • Izrada završnog računa i specijalnih bilansa (likvidacioni, sanacioni, deobni)
 • Analiza bilansa i ocena boniteta.

Poreske usluge:

 • Sastavljanje poreskih bilansa i izveštaja
 • Pripema i predaja poreskih prijava i obrazaca za pravna i fizička lica
 • Poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima
 • Poreski saveti u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakonskih propisa.

Advokatsko-pravne usluge:

 • Osnivanje i registracija doo
 • Osnivanje i registracija preduzetnika
 • Pravne promene u vezi sa poslovanjem privrednih društava
 • Likvidacije privrednih društava (izrada likvidacionog bilansa i sve prateće pravne radnje do likvidacije)
 • Izrada ugovora o radu.

Vaš uspeh!

Prvo mesto uvek zauzima vaše poslovanje.

Naše knjigovodstvene, poreske i računovodstvene usluge u službi su vašeg uspešnijeg poslovanja.

Kako radimo?

Vođenje poslovanja vrši se potpuno automatizovano, preko kompletno zaokruženog softverskog paketa.

Cenovnik

Naš cenovnik je prilagođen obimu knjigovodstvenih transakcija i predmet je međusobnog dogovora, kao i korekcije na više i niže, u slučaju promena u poslovanju.

Alternativa tim d.o.o.

PIB: 106862110
Radno vreme: 08-16h
Adresa: Daničareva 18, Vračar
Tel/fax: 060/3280-327
Email: office@alternativatim.rs